Tag Archives: bệnh ngủ của cá koi

Sự lây lan của bệnh ngủ của cá Koi liên quan đến nhiều lý do: nuôi cá thâm canh, buôn bán trao đổi cá Koi khắp thế giới, các động vật mang mầm bệnh, mầm bệnh lan truyền từ ao này sang ao khác… Nhiệt độ nước và căng thẳng ở cá là hai trong số các tác nhân được chấp nhận phổ biến nhất cho sự khởi phát của bệnh