Tag Archives: hệ lọc hồ cá koi

Hệ lọc hồ cá Koi đúng tiêu chuẩn Nhật Bản được đội ngũ thi công của Hocakoi.vn tuân thủ xây dựng sẽ bao gồm 5 phần:

– Hệ thống hút gồm hút tầng đáy và bề mặt hồ cá.

– Hệ thống lọc gồm lọc thô và lọc tinh.

– Hệ thống đẩy gồm đẩy mặt và đẩy nước lên thác (nếu có)

– Hệ thống xả gồm cả xả cặn hồ cá và xả cặn trong hồ lọc.

– Hệ thống tràn tránh tràn hồ cá cũng như tràn hồ lọc.