Tag Archives: cải tạo hồ koi

Quy trình làm mới và cải tạo hồ KOI bao gồm:

Bước 1: Tiến hành khảo sát địa hình, khảo sát tình trạng hồ cá KOI và vị trí làm lọc, phát hiện vấn đề

Bước 2: Lên phương án thiết kế lại hệ lọc cho phù hợp và báo giá

Bước 3: Thi công sửa chữa hồ cá, lắp đặt hệ thống lọc.

Bước 5: Vệ sinh, vào nước và xử lý nước

Bước 6: Vận hành, hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu bàn giao.