Tag Archives: cái tạo sửa chữa hồ cá koi

Hầu hết các hồ cá KOI cải tạo hoặc sửa chữa chủ yếu sẽ tập trung vào hệ thống lọc nước, xây dựng hệ thống lọc mới phù hợp với tình trạng của hồ cá. Sau khi khảo sát hồ cá và nắm được các vấn đề tồn đọng, đội ngũ thi công của chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình xử lý, sửa chữa, tiến hành vệ sinh hồ cá và làm sạch nước, trả lại nguyên trạng hồ cá KOI đạt tiêu chuẩn.